Giriş
HEMŞİRELİK
Dergi
Tarih: 04/12/2023
Cilt No: 17

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 60

• Afetlerin Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisi • Üniversite Öğrencilerinde İlk Yardım Öz Yeterlilik Düzeyinin Belirlenmesi • Yaşlı Bireylerle İletişim ve Beden İmajı Beden İmajı, İletişim ve Yaşlılık

Detay göster

Tarih: 01/11/2023
Cilt No: 17

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 59

• İlk 1000 Gün Beslenmesi ve Pediatri Hemşiresinin Sorumlulukları • Yaşlılıkta Cinsellik ve Mitler • Teknolojik Bir Tehlike: Hemşirelerde Alarm Yorgunluğu

Detay göster

Tarih: 04/10/2023
Cilt No: 17

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 58

Hemşirelik Bakımında Biyomedikal Uygulamaların Yeri - Biyomedikal ve Hemşirelik • Deliryum Yönetimi - Derleme • Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet

Detay göster

Tarih: 05/05/2023
Cilt No: 16

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 57

Mekanik Ventilatör Tedavisi Gören Yoğun Bakım Hastalarında Pozisyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Olan Etkisi: Literatür Taraması - Total Kalça Artroplastisi Sonrası Erken Dönem Hasta Sonuçlarına Hızlandırılmış İyileşme Protokollerinin Etkisi - Ölüm, Kayıp ve Yas Sürecinde İletişim

Detay göster

Tarih: 06/04/2023
Cilt No: 16

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 56

Yenidoğan Hipoglisemisine Yönelik Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Örneği - Ameliyat Öncesi Cerrahi Korku ve Anksiyetenin Yönetiminde Duygusal Özgürleşme Tekniği - Arteriyovenöz Fistülü Bulunan Hastalarda Kanülasyon Başarısının Sağlanmasını Etkileyen Faktörler ve Ultrasonografinin Önemi

Detay göster

Tarih: 05/03/2023
Cilt No: 16

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 55

Liderliğe İlişkin Düşüncelerimizde Değişiklikler - Venöz Damara Erişimde Kullanılan Turnikelerdeki Bakteriyel Kontaminasyon Turnike ve Bakteriyel Kontaminasyon - Yenidoğanın Bireyselleştirilmiş Destekleyici Bakımı - Crush Sendromunda Tedavi ve Bakım Yaklaşımları

Detay göster

Tarih: 05/12/2022
Cilt No: 15

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 54

Hemşirelik Öğrencilerinin Apiterapi Konusundaki Görüş ve Farkındalıkları - Yoğun Bakım Ünitelerinde Uyku Yoksunluğu ve Giderilmesine Yönelik Girişimler - Derin Ven Trombozunu Önlemeye Yönelik Koruyucu Yöntemler ve Hemşirenin Sorumlulukları

Detay göster

Tarih: 05/11/2022
Cilt No: 15

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 53

Okul Kazaları ve İlkyardımın Önemi - Karaciğer Cerrahisinde ERAS Protokolleri - Balın Diyabetik Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi

Detay göster

Tarih: 05/10/2022
Cilt No: 15

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 52

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Obstetrik ve Jinekolojik Olguların Retrospektif Olarak Analizi Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Eğitiminde Kullanılan ve Kullanımı Önerilen Öğretim Stratejileri Retroperitoneal Lenf Nod Diseksiyonu (RPLND) ve Orşiektomi Tanılı Hastanın Orem’in Öz Bakım Kuramına Göre Değerlendirilmesi

Detay göster

Tarih: 05/05/2022
Cilt No: 14

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 51

Bariatrik Cerrahide Perioperatif Döneme İlişkin Özellikli Durumlar ve Ağrı Yönetimi, Pandemi Sürecinde Toplumda Algılanan Hemşirelik İmajının Belirlenmesi, Ameliyathane Hemşiresi İzleminin Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Erken Dönem Parametrelerine Etkisi

Detay göster

Tarih: 03/04/2022
Cilt No: 14

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 50

Nöromodülasyon Tedavileri: Transkranial Manyetik Stimülasyon ve Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelik Öğrencilerinin Kendini Sabotaj Eğilimleri, Dijital Çağın Tehlikesi: Sosyal Medya Hastalıkları

Detay göster

Tarih: 02/03/2022
Cilt No: 14

e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 49

Dünyada Cinsel Sağlık Eğitiminde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü, Böbrek Taşı Olan Bir Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu, Güncel Veriler Işığında Kateter Hub Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılmalı?

Detay göster

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Geri · İleri
1 ile 12 arası (Toplam 62 Yayın)

Vize Yayıncılık Hakkında

Vize Yayıncılık, öğrenmek ve öğretmek İsteyenlerin, üreterek, geliştirerek ve paylaşarak katkıda bulanabilecekleri bir platform olmayı hedeflemektedir.


Değerli paydaşlarımız,


Eğitim ve sağlık alanlarında üretim ve yayım deneyimlerimizi, teknoloji ve bilişim sitemlerinin sunduğu, elektronik ve mobil okuma yöntemlerini kullanarak sizlerle paylaşıyoruz. Bilgiye erişim, bilgiyi paylaşım ve katılımcı yayıncılık ortak geleceğimiz olacaktır.


Okuduğunuz için teşekkür ederiz.