Giriş
Yayın Detayı
e-SAĞLIK Hemşirelik dergisi 52

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Obstetrik ve Jinekolojik Olguların Retrospektif Olarak Analizi Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Eğitiminde Kullanılan ve Kullanımı Önerilen Öğretim Stratejileri Retroperitoneal Lenf Nod Diseksiyonu (RPLND) ve Orşiektomi Tanılı Hastanın Orem’in Öz Bakım Kuramına Göre Değerlendirilmesi

Yazarlar

Vize Yayıncılık Hakkında

Vize Yayıncılık, öğrenmek ve öğretmek İsteyenlerin, üreterek, geliştirerek ve paylaşarak katkıda bulanabilecekleri bir platform olmayı hedeflemektedir.


Değerli paydaşlarımız,


Eğitim ve sağlık alanlarında üretim ve yayım deneyimlerimizi, teknoloji ve bilişim sitemlerinin sunduğu, elektronik ve mobil okuma yöntemlerini kullanarak sizlerle paylaşıyoruz. Bilgiye erişim, bilgiyi paylaşım ve katılımcı yayıncılık ortak geleceğimiz olacaktır.


Okuduğunuz için teşekkür ederiz.